שיקום הטבע

תופעת טבע מקדמת שמירה על הטבע, בניית מעיינות וניקוי חופים. פרוייקט חשוב זה נקרא בשפתינו "מסיבה לניקוי", בו פעילנו רוקדים ומנקים את הטבע.
תעקבו..

ניקוי חוף פלמחים קיץ 2017

ניקוי חוף פלמחים אפריל 2018