תופעת טבע בטיול עוצמתי לעמותת "תקווה ומרפא"

תופעת טבע...מלאה בתופעות אנוש...מחבקת את עמותת תקוה ומרפא לילדים מטופלי דיאליזה....ביח שערי צדק.